Opzeggen

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap bij de Vereniging Homeopathie loopt altijd van 1 januari tot 31 december.

Wil je je lidmaatschap beëindigen, dan dient je opzegging  vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar door het secretariaat van de Vereniging Homeopathie te zijn ontvangen.

 

Opzeggen kan per e-mail of per post aan:

Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
Postbus 59329
1040 KH  Amsterdam.