Opleidingen

Opleidingen homeopathie

Er zijn in Nederland diverse goede opleidingen waar je homeopathie kunt studeren.

Er is één opleiding speciaal gericht op artsen: het Post-Academisch Curriculum Homeopathie (PACH). Hier wordt, uitgaande van het hebben van een brede algemene medische kennis vooral aandacht besteed aan de homeopathische kennis en vaardigheden. Deze opleiding wordt verzorgd door de Homeopathie Stichting in Utrecht (website: www.homeopathiestichting.nl).

Via het PACH worden artsen in drie jaar opgeleid tot arts voor homeopathie. Het diploma van deze opleiding is een voorwaarde om lid te worden van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde, vakgroep Homeopathie (AVIG). De PACH-opleiding is door de European Committee Homeopathy (ECH) geaccrediteerd.

Voor niet-artsen zijn er in Nederland opleidingen in Almelo, Arnhem, Eindhoven, Lochem, Utrecht, Rotterdam en Zwolle. Bij deze opleidingen worden nog meer vakken gegeven dan homeopathie alleen.

 

Stichting Studiefonds Pecunia 

 

Studiefinanciering voor CAM-opleidingen

Stichting Studiefonds Pecunia biedt financiële ondersteuning aan studenten van CAM-opleidingen die hun studiekosten niet zelf kunnen dragen en die niet op andere wijze in aanmerking komen voor studiefinanciering.

studiefonds_pecunia.jpg

Studenten

Doe je een studie aan een CAM-opleiding en gaan de studiekosten je financiële draagkracht te boven, dan kun je bij ons een verzoek voor ondersteuning indienen. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat jouw opleiding is aangesloten bij de Stichting. Informeer hiernaar bij je opleiding.

Opleidingen

Geld zou nooit mogen verhinderen om een opleiding te voltooien. Als CAM-opleiding kun je die hindernis uit de weg ruimen door je aan te sluiten bij de Stichting. Met een jaarlijkse bijdrage verzeker je je studenten van een effectief vangnet als het financieel tegenzit. Meer informatie krijg je via e-mail stichtingpecunia@gmail.com of ga naar de website www.studiefondspecunia.nl.

Meer informatie