Ontstress en voorkom overgewicht

Ontstress en voorkom overgewicht

Overgewicht is wereldwijd een groot probleem. Meer dan 48,3 procent van de Nederlanders is te zwaar. Hiervan kampt 12,7 procent met ernstig overgewicht (obesitas). Van kinderen en jongeren tot 21 jaar heeft 14 procent overgewicht. De verwachting is dat deze cijfers de komende dertig jaar niet zullen veranderen. Onderzoek naar de oorzaken van overgewicht wijst uit dat chronische stress een belangrijke invloed heeft.

Door Lilian Peters, klassiek homeopaat en redactielid

 

Het beleid om mensen aan te moedigen om gewicht te verliezen is voornamelijk gericht op twee pijlers: anders eten en meer bewegen. Op zichzelf een waardevolle insteek, maar toch is er een grote groep mensen die aanvankelijk succesvol afvalt en na verloop van tijd weer terug is op het oude gewicht. Het is duidelijk dat we iets over het hoofd zien wanneer we ons in de strijd tegen overgewicht alleen richten op verandering van voeding en beweging.

Comfort eating
Studies in de Verenigde Staten, waar obesitas inmiddels epidemische vormen aanneemt, laten zien dat 50 procent van de Amerikanen, wanneer zij last hebben van stress, ongezond gedrag gaan vertonen: overeten, roken, alcohol- en drugsgebruik. Vrouwen zijn meer geneigd tot comfort eating dan mannen, omdat hun biologisch systeem vanuit evolutionair perspectief minder stressbestendig is. Mannen waren in de oertijd toegerust om de stressvolle confrontaties aan te gaan tijdens de jacht, terwijl de vrouwen zich bezighielden met het verzamelen en bereiden van voedsel. Het deel van onze hersenen dat de biochemische reactie op gevaar aanstuurt, is sindsdien nauwelijks veranderd.

Onveilige situatie
Stress kan grote invloed hebben op onze manier van eten. Chronische stress zet namelijk een keten van reacties in gang in ons lichaam. Allereerst neemt de productie van het stresshormoon cortisol toe. Iemand wordt alerter en scherper van geest en is beter in staat om een oplossing te vinden voor een onveilige situatie. De glucosehuishouding fungeert in dit stadium nog normaal.

Wanneer de stress lange tijd aanhoudt, schakelt het lichaam over op het hormoon adrenaline. Als ook dat niet meer toereikend is, moeten de hersenen om het constante gevoel van gevaar het hoofd te kunnen bieden op zoek gaan naar de snelst beschikbare bron van brandstof: glucose. Dan ontstaat er een onbedwingbare trek in voedsel dat snelle suikers levert, waarbij iemand geen vrije keuze meer heeft om al dan niet te eten. Al die snelle suikers slaat het lichaam op als vet.

Mensen met overgewicht realiseren zich vaak heel goed dat ze geen gezond eetgedrag vertonen. Maar dit bewustzijn verandert niets aan het feit dat mensen hun eetgedrag maar moeilijk kunnen sturen. De hersenen geven namelijk tegenstrijdige signalen af. Terwijl de frontale hersenen nee zeggen tegen de smakelijke verleidingen, roepen de oerhersenen: eten! Het is heel moeilijk om zonder hulp uit dit conflict te ontsnappen. Chronische stress kan uitgelokt worden door persoonlijkheidskenmerken zoals bijvoorbeeld perfectionisme, een alles-of-nietsmentaliteit, een laag zelfbeeld of negatieve emoties. Ook onverwerkte trauma’s kunnen het lichaam in een constante staat van paraatheid houden. Een kind dat al heel jong in een onveilige situatie terechtkomt, zal zich onbewust instellen op gevaar en overleven. Bovendien kunnen reactiepatronen op stress van generatie op generatie worden doorgegeven.

Aanpak op alle fronten
Om overgewicht succesvol te lijf te gaan is het verlagen van het stressniveaus een eerste voorwaarde. Stress management kan bijvoorbeeld door yoga, meditatie of ademhalingstechnieken maar ook ESR (Emotional Stress Release), een techniek uit de kinesiologie (bewegingsleer), is zeer effectief. Daarnaast is een gezond voeding- en bewegingspatroon onontbeerlijk. Maar ook voor homeopathie is een belangrijke rol weggelegd. Met name waar het gaat om erfelijke belasting en de dieperliggende oorzaken van overgewicht kan homeopathie, dat de kracht heeft om het menselijk bewustzijn te bereiken, een doorbraak teweegbrengen. Echter altijd in combinatie met een gezond eetpatroon. De behandeling van overgewicht vraagt, vanwege zijn gecompliceerde karakter, om een aanpak op al deze fronten.

 

Uit: Homeopathie Magazine HM, juni 2015