Klachtenregeling - Vereniging Homeopathie Skip to content

Klachtenregeling

Arts voor homeopathie

 

AVIG

Tijdens een consult of gedurende een behandeling door je arts kunnen misverstanden ontstaan. Je voelt je niet correct behandeld of bent ontevreden.

Het is natuurlijk het beste dat je dit direct bespreekt met je behandelaar en samen naar een oplossing zoekt. Dit kan voldoende zijn om samen in vertrouwen verder te gaan.

Kom je er op deze wijze niet uit dan kunt je ook bellen naar het secretariaat van de AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) om nog andere opties te bespreken: 06-14805117 of  mailen naar info@avig.nl.

De AVIG is aangesloten bij de landelijke Geschilleninstantie: Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde. Dit is een onafhankelijke stichting met als doel het faciliteren en in stand houden van een onafhankelijke klachtrechtinstantie voor (tand)artsenverenigingen op het gebied der complementaire/integrale geneeskunde (voorheen bekend onder de naam Stichting Klachtrecht AAG).

Mocht je een klacht hebben over een arts voor homeopathie, dan kun je deze schriftelijk en kosteloos indienen bij SGCIG. In eerste instantie zal een bemiddelingspoging worden ondernomen. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben of wil je geen bemiddeling, dan zal de klacht in behandeling worden genomen door de klachtencommissie.

Omdat artsen staan ingeschreven in het zogenaamde ‘BIG-register’, kan een klacht over een arts voor homeopathie ook worden ingediend bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). Het college beoordeelt dan of een fout is gemaakt.

 

Klassiek homeopaat

 

NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten)

De NVKH participeert in de stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu). Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

Tevens zijn alle NVKH leden aangesloten bij de in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) verplichte klachten- en geschilleninstantie, de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (www.scag.nl). Voor eventuele tuchtzaken zijn NVKH leden aangesloten bij het onafhankelijk Tuchtcollege Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

Mocht je een klacht hebben over een bij de NVKH aangesloten behandelaar, kun je dat kenbaar maken via dit formulier.

 

NWP (Beroepsvereniging voor Natuurkundig Werkende Professionals) 

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen problemen uit de weg kunnen ruimen. Kom je er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld via het secretariaat van de NWP, te bereiken op 0495 - 499919 of per email: info@nwp-natuurgeneeskunde.nl.

Blijkt het niet mogelijk je geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris je verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt je klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris je naar het tuchtcollege van de NWP. Dit college, onder voorzitterschap van een onafhankelijk jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie