Gift en nalatenschap

Steun de Vereniging Homeopathie met een gift of schenking

Gift en donatie

Wilt u de Vereniging Homeopathie financieel steunen? Uw gift of schenking is heel welkom. U steunt hiermee onze strijd voor een volwaardige plek van homeopathie in het zorgverzekeringsstelsel en in de politiek.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN NL13INGB 0002558840 ten name van Penn. Bevordering Homeopathie in Amsterdam, onder vermelding van ‘gift’.

U kunt ook online doneren.

 

De Vereniging Homeopathie opnemen in uw testament

De Vereniging Homeopathie zet zich in voor een betere positie van homeopathie in het Nederlandse zorgstelsel. Daarbij kunnen wij uw steun heel hard gebruiken. U kunt ons steunen middels een lidmaatschap, maar u kunt onze vereniging ook steunen met een schenking of een erfenis.

 

Nalatenschap en wet

Als iemand overlijdt zonder testament, dan bepaalt de wet (het erfrecht) hoe zijn nalatenschap wordt verdeeld. Volgens de wet kunnen alleen echtgenoten, geregistreerde partners en familieleden erven. Met een testament kunnen ook goede doelen of mensen die geen familie zijn in de erfenis delen.

 

Testament

Een testament kan alleen worden opgemaakt door een notaris. Als u zelf uw wensen op papier zet in een codicil, dan is dit niet voldoende.

 

Erfstelling en legaat

U kunt (een deel van) uw toekomstige nalatenschap op twee manieren bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld De Vereniging Homeopathie.

  • Erfstelling
    Bij een erfstelling laat u in uw testament vastleggen, dat de Vereniging Homeopathie erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Alleen of samen met anderen. Als er meerdere erfgenamen zijn, dan hoeven deze niet allemaal even veel te erven. U bepaalt zelf op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam recht heeft.
     
  • Legaat
    U kunt in uw testament ook laten opnemen, dat de Vereniging Homeopathie uit uw nalatenschap een legaat krijgt. Dit is een duidelijk omschreven bezit of geldbedrag. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat voor de Vereniging Homeopathie bestemmen.

 

ANBI: Geen erfbelastinganbi.jpg

De Vereniging Homeopathie is een door de belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als erkend doel hoeft de Vereniging Homeopathie geen erfbelasting te betalen. Wat u de Vereniging nalaat, komt helemaal bij ons terecht. Er gaat niets naar de fiscus.

 

Wanneer u de vereniging testamentair wil gedenken, kunt u de volgende formulering gebruiken:

‘Ik legateer aan de Koninklijke Vereniging ter bevordering der Homeopathie in Nederland, gevestigd te ’s-Gravenhage, de somma van…’ *

*Om moeilijkheden bij de uitvoering van de testamentaire wilsbeschikking te voorkomen, is het belangrijk om erop toe te zien dat de notaris de juiste formulering gebruikt en de juiste plaats van de vestiging van de vereniging vermeldt: ’s-Gravenhage.