Blog

Door Hortus Alkmaar, 5 december, 2017 - 15:37

Biologische geneeskrachtige planten

Leuk om een blog te schrijven voor de Koninklijke Vereniging tot Bevordering der Homeopathie Nederland. Sinds 1987 teel ik kruiden voor homeopathische middelen. Laatst kreeg ik weer een overtuigende getuigenis van het belang van de homeopathie. Een moeder vertelde over de luchtwegaandoening waar haar zoon last van had. Over het resultaat van de behandeling op basis van de algemene geneeskunde waren ze niet tevreden – over die van de homeopathie wel.

Fantastisch dat natuurlijke gezondheidsproducten bijdragen aan het welbevinden van de mens. Deze verhalen voeden mijn gedrevenheid om te leren van de natuur. Bij ons in de kruidentuin streven we ernaar om de planten zo natuurlijk mogelijk te telen. Ik heb het over de tuinen van Hortus Alkmaar, die voorheen van VSM Geneesmiddelen waren. De uitdaging is om de planten zodanig te telen dat ze de soorteigen gezondheidsbevorderende inhoudsstoffen bevatten.

Wat kunnen we leren van het jaarritme en de ecologische kringloop? In een jaarcyclus worden de groene restproducten gereduceerd tot plantvoedingsstoffen. De natuur heeft tijd. Daar kunnen we als mens veel van leren. Door de omzetting de tijd te geven en zo weinig mogelijk te verstoren is het resultaat een prima compost. Met deze natuurmeststof voeden we niet de planten, maar de bodem. Uit die synergie met het bodemleven komen de voedingsstoffen voor de planten beschikbaar.  

De plantensoorten waarvan we grote hoeveelheden nodig hebben, telen we op bedden. Dat is een onnatuurlijke situatie. Het verstoorde evenwicht herstellen we zoveel mogelijk door het voeden van het bodemleven met organisch materiaal, de grond zoveel mogelijk bedekt houden met gewas (resten), het vergroten van de diversiteit door soorten af te wisselen en de grond zo min mogelijk te bewerken. Van belang is dat het bodemleven gezond blijft!

Voor de soorten waarvan we weinig oogsten, hebben we biotopen gecreëerd - een natuurlijke omgeving waarin de planten kunnen leven en zich voortplanten. Soorten die van nature in dezelfde omstandigheden voorkomen, hebben we bij elkaar geplant. In deze biotopen vindt geen verstoring plaats door mechanische bodembewerking. Het ongestoorde bodemleven levert de voeding voor de planten. Door de diversiteit krijgen ziekten en plagen minder kans en zijn de planten gezonder.

Het oogsten verdient grote zorg en daarom doen we dat voornamelijk met de hand. Voor het oogsten is de farmacopee bepalend, waarin de morfologische kenmerken van de plant, vers of gedroogd en het benodigde deel van de plant beschreven staan. Resumerend is het kwaliteitsstreven om te oogsten van planten die zich op een zo natuurlijke mogelijke wijze hebben ontwikkeld, waardoor deze de eigenschappen bevatten die bepalend zijn voor de geneeskrachtige werking.

Bij de Hortus spannen we ons met velen enthousiast in om de unieke collectie geneeskrachtige planten veilig te stellen. Dit is onze (bescheiden) bijdrage aan de bevordering van de homeopathie. 

 

Theo Droog, landbouwkundige geneeskrachtige planten

Hortus Alkmaar