ANBI - Vereniging Homeopathie Skip to content

ANBI

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel ontvangen kan worden.

Contactgegevens
Teleportboulevard 110
1043EJ Amsterdam
Tel: 020-6178308
Email: info@vereniginghomeopathie.nl

RSIN 66 48 861

Bestuursleden
Dhr. M. Jousma, voorzitter
Dhr. W. Menkveld, penningmeester en secretaris
Dhr. P. Kotvis, vicevoorzitter
Mw. T. Dekker, bestuurslid
Mw. N. Ostendorf, bestuurslid

Beleidsplan
De Vereniging Homeopathie zet zich in voor een goede informatievoorziening en toegankelijkheid van homeopathie in Nederland. Zij geeft hiervoor een aantal media uit, zoals website, magazine en nieuwsbrief.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen buiten reis- en verblijfkosten geen vergoeding.

Doelstelling
Homeopathie toegankelijk maken voor iedereen die hierin is geïnteresseerd.

Verslag uitgeoefende activiteiten

  • Informatieverstrekking via de website, nieuwsbrieven, het Homeopathie Magazine, Facebook, Instagram en Youtube.
  • Deelname aan consumentenbeurzen.
  • Het organiseren van ledenbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld wandelingen of lezingen.
  • Het plaatsen van advertenties om nieuwe leden te werven.

Financiële verantwoording
De inkomsten en uitgaven van de Vereniging zijn in evenwicht. Er is geen winstoogmerk. Er is een bescheiden eigen vermogen waarmee eventuele financiële risico’s kunnen worden ondervangen.

Balans en staat van baten en lasten 2018

Het fiscaalnummer van de KVHN is 6648861 en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 40407429.

 

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie