Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

Arts voor homeopathie

De Artsenvereniging voor homeopathie participeert in Stichting Klachtrecht AAG. Dit is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een onafhankelijke klachtrechtinstantie in stand te houden voor (tand)artsenverenigingen op het gebied van niet-conventionele geneeskunde (www.stichtingklachtrechtaag.nl).

Mocht je een klacht hebben over een arts voor homeopathie, dan kun je deze schriftelijk en kosteloos indienen bij de Stichting Klachtrecht AAG. In eerste instantie zal een bemiddelingspoging worden ondernomen. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben of wil je geen bemiddeling, dan zal de klacht in behandeling worden genomen door de klachtencommissie, waarin ook een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zitting heeft. De voorzitter is een onafhankelijke jurist. Naast de vaste commissieleden zijn twee artsleden van de Artsenvereniging voor homeopathie afgevaardigd in de commissie. Het secretariaat van de Artsenvereniging voor homeopathie heeft een folder over deze regeling: tel. 06-14805117 of info@avig.nl.

Omdat artsen staan ingeschreven in het zogenaamde ‘BIG-register’, kan een klacht over een arts voor homeopathie ook worden ingediend bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). Het college beoordeelt dan of een fout is gemaakt.

 

Klassiek homeopaat

De NVKH participeert in een speciale klachtencommissie voor alternatieve behandelwijzen: de stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

Ben je ontevreden over de manier waarop je behandeld of bejegend bent, dan kun je een klacht indienen via dit klachtenformulier. Het primaire doel van de klachtenregeling is te bemiddelen in het geschil tussen patiënt en behandelaar. Er kunnen door de commissie geen sancties worden opgelegd. Indien deze bemiddeling niet slaagt, wordt de klacht voorgelegd aan het Tuchtcollege. Het doel van de tuchtprocedure is te komen tot een beoordeling van het handelen van de homeopaat. Het Tuchtcollege, dat onder leiding staat van een onafhankelijke jurist, heeft wel de mogelijkheid om sancties op te leggen.

Klassiek homeopaten staan meestal niet ingeschreven in het BIG-register. Klagen bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behoort daarom niet tot de mogelijkheden.

 

Tags